RHIZO-bestelshop

Verkoopovereenkomst HP 445 G8 (in één keer betalen)


Verkoopovereenkomst HP 445 G8 (in één keer betalen)

Tussen:  Katholieke Scholengroep RHIZO vzw
vestiging:  {{_billing_kies_uw_school}}
         hierna genoemd “de school”

en

Leerling/student: {{billing_first_name}} {{billing_last_name}}
Vertegenwoordigd door {{_billing_voornaam_ouder_1}} {{_billing_familienaam_ouder_1}} en {{_billing_voornaam_ouder_2}} {{_billing_familienaam_ouder_2}}   
{{billing_address_1}} 

{{billing_postcode}} {{billing_city}}      
{{billing_email}}
         - de aankoper -
hierna genoemd “ de aankoper”

wordt overeengekomen wat volgt:

De school verbindt zich ertoe een grote hoeveelheid notebooks aan te kopen teneinde deze tegen gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen van de ouders zodat deze de notebook gunstig kunnen verwerven.

Artikel 1: Beschrijving van het materieel

{{product_1046_name}}

Notebook HP ProBook 445 G8 met hoes en lader

Met zijn nieuwe compacte ontwerp levert de HP ProBook 445 laptop-pc snelle prestaties, optimale beveiliging en duurzaamheid voor leerlingen en studenten die zich verplaatsen tussen hun bureau, vergaderruimtes, klaslokalen, school en thuis.

Link naar infopagina van HP:

HP ProBook 445 G8

Garantie: 3 jaar fabrieksgarantie

Software: Windows 11 voorgeïnstalleerd. Office 365 wordt aangeboden via de school.

Artikel 2: Aankoopprijs

Prijs: € 610,00 (verzekering valschade, waterschade of schermbreuk inbegrepen met vrijstelling van € 39,00)

Artikel 3: Personalia van de leverancier

Signpost Belgium bvba (www.signpost.be)

Artikel 4: Levering

a) leverings- en aanvangsdatum: september 2023
b) plaats van levering: {{_billing_kies_uw_school}}

Artikel 5: Betaling

De aankoper (de leerling/ouders) ontvangt een factuur voor de aankoop bij de start van het schooljaar en na ontvangst van de notebook.

Artikel 6: Eigendom

Na het uitvoeren van de betaling en na ontvangst van de notebook wordt de notebook eigendom van de leerling/ouders.

Artikel 7: Persoonlijk gebruik

De ouders en de leerling verbinden zich ertoe zorg te dragen voor de notebook als een goede huisvader. De notebook is vrij te gebruiken thuis, maar mag onder geen beding worden bewaard op de campus.

Artikel 8: Garantie

De school verbindt zich ertoe in te staan voor de installatie van de nodige software op de notebook. Zij verbindt zich tevens tot het opvolgen van de administratie en de garantie binnen de garantietermijn.

Bij schade en/of problemen bezorgt de school de leerling een vervangtoestel tot het oorspronkelijk geleverde toestel opnieuw in orde is. Deze volledige garantie geldt gedurende drie jaar na levering van de notebook.

Artikel 9: Defect/Schade aan de laptop

  1. AANPAK BINNEN GARANTIE

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Kortom: dus een falen van het toestel zonder er iemand aan te pas kwam.

Indien dit het geval is bezorgt de school u dezelfde dag nog een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, neemt u terug uw eigen toestel in gebruik. Doordat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

  1. AANPAK BUITEN GARANTIE

Dit zijn alle gevallen waar externe schade is aan het toestel (bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…). Hier wordt  een forfaitaire kost van 39 EUR inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Garantievoorwaarden van onze leverancier: https://byod-shop.signpost.eu/garantie

Belangrijk!

  • Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies. 
  • Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Dus één schadegeval per reparatie en niet verschillende schadegevallen samen.
  • Kortom: deze 39 EUR dekt één schadegeval per keer.

Opgesteld via shop.rhizo.be                                                 op {{order_create_date}}

in 2 exemplaren, waarvan elk van de partijen erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen,

de school, aanbieder/verkoper
RHIZO Scholengroep
Tim Labbe (Directeur IT RHIZO)
i.o. RHIZO Katholieke Scholengroep

Overzicht van uw bestelling:

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Getekend door Tim Labbe
Getekend op 25 May 2023


Signature Certificate
Naam document: Verkoopovereenkomst HP 445 G8 (in één keer betalen)
lock iconUniek Document ID: d145a5ff3864e0ca3a7af44dc9bfe314eb4c2596
Tijdstip Controle
14 June 2022 11:03 am CETVerkoopovereenkomst HP 445 G8 (in één keer betalen) Geplaatst door Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be IP 185.154.166.142
17 June 2022 9:43 am CETNotebooks RHIZO - notebooks@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 81.82.240.111
25 May 2023 10:04 am CETNotebooks RHIZO - notebooks@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.166.142
25 May 2023 10:20 am CETNotebooks RHIZO - notebooks@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.166.142