RHIZO-bestelshop

Verkoopsovereenkomst Dell Latitude 3410 (in één keer betalen)


Aankoopovereenkomst

Tussen:
Katholieke Scholengroep RHIZO vzw
            - de aanbieder/verkoper –
         hierna genoemd “de school”

en

Leerling: {{billing_first_name}} {{billing_last_name}}
Vertegenwoordigd door ouder {{billing_parent1_firstname}} {{billing_parent1_lastname}}  
{{billing_address_1}} 

{{billing_postcode}} {{billing_city}}      
{{billing_email}}
         - de aankoper -
hierna genoemd “ de aankoper”

wordt overeengekomen wat volgt:

De school verbindt zich ertoe een grote hoeveelheid notebooks aan te kopen teneinde deze tegen gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen van de ouders zodat deze de notebook gunstig kunnen verwerven.

Artikel 1: Beschrijving van het materieel

{{product_37_name}}

Gemaakt om probleemloos mobiel te werken

De kleinste 14" essentiële zakelijke notebook ter wereld* met de unieke Dell Optimizer AI die zich aanpast aan de manier waarop u werkt, waar u ook bent.

Link naar infopagina van Dell:

Latitude 14" 3410 zakelijke laptop met videoconferentie | Dell Nederland

Garantie: 3 jaar fabrieksgarantie

Software: Windows 10 Education voorgeïnstalleerd. Office 365 wordt aangeboden via de school.

Artikel 2: Aankoopprijs

Prijs: € 565,00 (verzekering valschade, waterschade of schermbreuk inbegrepen met vrijstelling van € 39,00)

Artikel 3: Personalia van de leverancier

Signpost Belgium bvba

Artikel 4: Levering

a) aantal maanden: 24 maanden
b) leverings- en aanvangsdatum: september 2021
c) plaats van levering: {{school}}

Artikel 5: Betaling

De aankoper (de leerling/ouders) ontvangt een factuur voor de aankoop bij de start van het schooljaar en na ontvangst van de notebook.

 Artikel 6: Eigendom

Na het uitvoeren van de betaling en na ontvangst van de notebook wordt de notebook eigendom van de leerling/ouders.

Artikel 7: Persoonlijk gebruik

De ouders en de leerling verbinden zich ertoe zorg te dragen voor de notebook als een goede huisvader. De notebook is vrij te gebruiken thuis, maar mag onder geen beding worden bewaard op de campus.

Artikel 8: Garantie

De school verbindt zich ertoe in te staan voor de installatie van de nodige software op de notebook. Zij verbindt zich tevens tot het opvolgen van de administratie en de garantie.

Bij schade en/of problemen bezorgt de school de leerling een vervangtoestel tot het oorspronkelijk geleverde toestel opnieuw in orde is. Deze volledige garantie geldt gedurende drie jaar na levering van de notebook.

Artikel 9: Defect/Schade aan de laptop

  1. AANPAK BINNEN GARANTIE

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Kortom: dus een falen van het toestel zonder er iemand aan te pas kwam.

Indien dit het geval is bezorgt de school u dezelfde dag nog een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, neemt u terug uw eigen toestel in gebruik. Doordat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

  1. AANPAK BUITEN GARANTIE

Dit zijn alle gevallen waar externe schade is aan het toestel (bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…). Hier wordt  een forfaitaire kost van 39 EUR inclusief BTW per schadegeval aangerekend.

Belangrijk!

  • Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies.
  • Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Dus één schadegeval per reparatie en niet verschillende schadegevallen samen.
  • Kortom: deze 39 EUR dekt één schadegeval per keer.

Opgesteld via shop.rhizo.be                                                 op {{order_create_date}}

in 2 exemplaren, waarvan elk van de partijen erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen,

de school, aanbieder/verkoper
RHIZO Scholengroep
Tim Labbe (Directeur IT RHIZO)
i.o. RHIZO Katholieke Scholengroep

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Getekend door Tim Labbe
Getekend op 22 June 2021


Signature Certificate
Naam document: Verkoopsovereenkomst Dell Latitude 3410 (in één keer betalen)
lock iconUniek Document ID: b66d00845d90ed3cfa4bd2a480ae8ef697837bfb
Tijdstip Controle
21 June 2021 1:18 pm CETVerkoopsovereenkomst Dell Latitude 3410 (in één keer betalen) Uploaded by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be IP 185.154.164.40
21 June 2021 1:22 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
21 June 2021 1:24 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
21 June 2021 1:58 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
21 June 2021 3:26 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
21 June 2021 3:34 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
21 June 2021 3:45 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 12:33 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 1:53 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 1:54 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 1:56 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 2:00 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 2:52 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40
22 June 2021 2:59 pm CETIngrid Debrauwere - ingrid.debrauwere@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.164.40